Ha det bäst!

Hälsa och sund livsstil för alla

Vårdnadstvist - Hur du kan lösa tvisten om vårdnad om ditt barn

Att befinna sig mitt i en vårdnadstvist är en situation som kan uppstå när båda föräldrarna inte kan komma överens om vem som bör ha vårdnaden om ett barn. I vissa fall kan tvisten eskalera ända upp till domstolen.

Barnets bästa i fokus

När du och din partner går skilda vägar och inte kan enas om var barnet ska bo eller hur ofta ni ska byta vårdnad, kan det vara nödvändigt att söka hjälp. Det är viktigt att komma ihåg att det i slutändan handlar om barnets bästa och inte om att en av er ska "vinna" tvisten.

Att genomgå en separation eller skilsmässa och behöva dela på sig är en påfrestande situation för en vuxen. Men tänk då på hur mycket mer påverkad ett litet barn kan bli känslomässigt. Vid en separation är det avgörande att ta hänsyn till alla inblandade parter, men barnet kommer alltid i första hand.

En advokat kan vara till hjälp i en vårdnadstvist

Om du befinner dig mitt i en vårdnadstvist är det klokt att ha en erfaren advokat vid din sida. En advokat är väl insatt i rättssystemet och känner till alla relevanta lagar och bestämmelser. När du själv står inför rätten kan det vara svårt att hitta rätt ord och det är lätt att förlora kontrollen över sina känslor. I domstolen är det enbart fakta som är avgörande.

En skicklig advokat har förmågan att ge dig juridisk hjälp vid vårdnadstvist, genom att presentera fakta på ett förnuftigt och väl genomtänkt sätt. De saknar de känslomässiga banden till de berörda parterna och kan därför behålla en neutral ståndpunkt på ett mycket bättre sätt. Det är klokt att inte uttrycka sig om du inte blir tillfrågad och får ordet.

23 Jun 2023