Ha det bäst!

Hälsa och sund livsstil för alla

Hur kan man behandla ärr som har uppstått efter acne?

Acneärr är ett vanligt bekymmer efter utläkt acne. Missprydande ärr i ansiktet eller på överkroppen kan för många människor orsaka onödigt lidande, eftersom att det finns hjälp att få.

Behandling av acneärr delas vanligen in i tre olika delar där kliniken till att börja med behöver ta reda på vilken slags ärrskada det rör sig om. Man inleder sedan behandlingen genom att penetrera ytan av ärrvävnaden med bland annat antioxidanter och medicinska preparat. Då mjukas den asymmetriska och atrofiska ärrvävnaden upp och jämnas ut. ”Ingreppet” är smärtfritt eftersom den sterila engångsnålen endast förs in ytligt och knappt behöver gå en millimeter djupt in i huden. Preparaten man använder sjunker in i det yttersta hudlagret och verkar på ärren redan inom några dagar. Ett mycket viktigt och avgörande moment efter behandling av acneärr är att man följer instruktionerna och sköter om det område som har behandlats på rätt sätt. Man kan även komplettera med radiofrekvensbehandling eftersom den metoden hjälper till att stimulera det kollagen som finns i huden.

Vad är målet med behandlingen?

Den andra delen i behandling av acneärr innebär att man jämnar ut den skadade hudytan och förbättrar de pigmentskador som har uppkommit i huden. Detta gör man genom att blanda ihop ett flertal olika pigment för att på så vis jämna ut den skadade hudytan. De inledande behandlingarna har till uppgift att jämna ut ärrets yttextur och skapa en bra bas för fortsatt behandling av acneärr. Slutligen vill man att ärrets struktur, mönster och nyanser ska harmonisera med den oskadade huden för att inte utseendet på den behandlade huden ska skilja sig åt från den övriga huden.

Vilket resultat kan man förvänta sig?

Det är vanligt att man behöver minst fyra behandlingar för att man ska få ett riktigt bra resultat vid behandling av acneärr. Beroende på vilka egenskaper ärret har upprepas ärrbehandlingen försiktigt med ett individuellt anpassat antal dagar mellan behandlingarna. Resultatet efter en behandling av acneärr är även det individuellt och beror på vilka förutsättningar man hade från början eftersom varje enskilt acneärr, även hos samma individ kräver en specifik bedömning. En skadad hud kan efter behandling oftast bli betydligt bättre och många klienter är nöjda om de får se en avsevärd förbättring av de hudområden som har fått skador efter acneärr. Efter en personlig konsultation kan man få en ordentlig bedömning av hur behandlingens slutresultat kommer att bli.

16 Apr 2020